Δάνεια

Στεγαστικά δάνεια κυμαινόμενου επιτοκίου (Σπίτι 1-2-3, Σπίτι Registered)

Επιλέγετε εάν θέλετε μια αρχική περίοδο με σταθερή δόση για 1, 2, ή 3 χρόνια.

Επιλέγετε εάν ως Δείκτη Επιτοκίου θα ορίσετε το Επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), το Euribor 12 μηνών, βάσει των διακυμάνσεων του οποίου θα καθορίζεται η μεταβολή του κυμαινόμενου επιτοκίου του δανείου σας, ή με το μέσο όρο των επιτοκίων της αγοράς για το σύνολο των στεγαστικών δανείων σε € συμπεριλαμβανομένων και των επιβαρύνσεων ΣΕΠΠΕ, που δημοσιεύει η Τράπεζα της Ελλάδος (Σπίτι Registered).

Επιλέγετε τη διάρκεια του δανείου από επτά έως σαράντα χρόνια.

Επιλέγοντας μεγάλη διάρκεια αποπληρωμής επωφελείστε με μικρότερη μηνιαία δόση και έτσι μπορείτε να ζητήσετε μεγαλύτερο ποσό δανείου.

Δυνατότητα χρηματοδότησης έως 100% της εμπορικής αξίας του ακινήτου.

Σε περίπτωση που έχετε κάποια απρόβλεπτα έξοδα μπορείτε να αναστείλετε την πληρωμή μιας δόσης κάθε χρόνο για τα τρία πρώτα χρόνια. Στην περίπτωση αυτή ο απλήρωτος τόκος προστίθεται στο κεφάλαιο που είναι προς εξόφληση.

Στεγαστικό δάνειο σταθερού επιτοκίου (Σπίτι 5-10-15)

Έχετε τη δυνατότητα σταθερής δόσης έως και 15 χρόνια, απολαμβάνοντας σταθερότητα και αδιαφορώντας για όποιες αρνητικές εξελίξεις στην αγορά.

Επιλέγετε τη συνολική διάρκεια του δανείου σας από 7 μέχρι 40 χρόνια, έχοντας την ευχέρεια να προσαρμόσετε τη μηνιαία δόση σας στις οικονομικές σας δυνατότητες.

Μετά το πέρας της σταθερής περιόδου, το επιτόκιο μετατρέπεται σε κυμαινόμενο. Επιλέγετε εάν ως Δείκτη Επιτοκίου , θα ορίσετε το Επιτόκιο της ΕΚΤ ή το Euribor 12 μηνών, βάσει των διακυμάνσεων του οποίου θα καθορίζεται η μεταβολή του κυμαινόμενου επιτοκίου του δανείου σας.

Χρηματοδότηση μέχρι 100% της εμπορικής αξίας του ακινήτου.

Έχετε τη δυνατότητα για τα τρία πρώτα χρόνια να αναστείλετε την πληρωμή μιας δόσης ανά χρόνο.

Αλλαγή Σπιτιού

Ένα ιδανικό στεγαστικό προϊόν για όσους θέλουν να αλλάξουν κατοικία χωρίς απαραίτητα να έχουν πουλήσει το παλιό τους σπίτι. Το Αλλαγή Σπιτιού σας δίνει τη δυνατότητα να μπείτε στο καινούργιο σας σπίτι με όλη σας την άνεση χωρίς να χρειαστεί να βιαστείτε να πουλήσετε το παλιό σας σπίτι πληρώνοντας για τον 1ο χρόνο δόση τόσο χαμηλή σαν να το είχατε πουλήσει.

Επιλέγετε εάν ως Δείκτη Επιτοκίου, θα ορίσετε το Επιτόκιο (ΕΚΤ), το Euribor 12 μηνών, ή το μέσο όρο των επιτοκίων της αγοράς για το σύνολο των στεγαστικών δανείων σε € περιλαμβανομένων και των επιβαρύνσεων ΣΕΠΠΕ, όπως αναφέρονται στην ενότητα «Στεγαστικά Δάνεια κυμαινόμενου επιτοκίου».

Θεμέλιο Σπιτιού

Ένα προϊόν στο οποίο η δόση του δανείου διαμορφώνεται σύμφωνα με το εκταμιευμένο ποσό και όχι με το συνολικό. Για τον πρώτο χρόνο, που έχετε να αντιμετωπίσετε πολλά έξοδα, η UCI σας χαρίζει την πιο χαμηλή δόση, πληρώνοντας μόνο τους τόκους του εκταμιευμένου ποσού. Έτσι μπορείτε να χτίσετε το σπίτι σας χωρίς άγχος.

Επιλέγετε εάν ως Δείκτη Επιτοκίου, θα ορίσετε το Επιτόκιο (ΕΚΤ), το Euribor 12 μηνών, ή το μέσο όρο των επιτοκίων της αγοράς για το σύνολο των στεγαστικών δανείων σε € περιλαμβανομένων και των επιβαρύνσεων ΣΕΠΠΕ, όπως αναφέρονται στην ενότητα «Στεγαστικά Δάνεια κυμαινόμενου επιτοκίου».

1η Κατοικία

Ένα προϊόν ειδικά σχεδιασμένο για την απόκτηση του πρώτου σας σπιτιού.

Έχετε την επιλογή να αρχίσετε με χαμηλές δόσεις που μπορούν να αυξάνονται κλιμακωτά ή να παραμένουν σταθερές για τα τρία πρώτα χρόνια, αυξάνοντας το ποσό των χρημάτων που έχετε διαθέσιμα μηνιαίως. Από τον 4ο χρόνο, οι δόσεις προσαρμόζονται στο εναπομείναν κεφάλαιο και στους όρους αποπληρωμής. Μετά την αρχική περίοδο των τριών χρόνων σταθερού επιτοκίου, επιλέγετε εάν ως Δείκτη Επιτοκίου, θα ορίσετε το Επιτόκιο (ΕΚΤ) ή το Euribor 12 μηνών, όπως αναφέρονται στην ενότητα «Στεγαστικά Δάνεια σταθερού επιτοκίου».

Θέλετε να μάθετε περισσότερα;

Ένας εκπρόσωπός μας βρίσκεται πάντα στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε ερώτησή σας! Επικοινωνήστε μαζί μας
Loading...