Οδηγίες

Η αγορά ενός ακινήτου είναι απόφαση και επένδυση ζωής. Όλοι μας θέλουμε να αποκτήσουμε το δικό μας σπίτι. Όμως η αγορά ενός ακινήτου δεν είναι εύκολη υπόθεση, προϋποθέτει απόφαση, ενημέρωση και έρευνα αγοράς, σωστή επιλογή, συμφέρουσα χρηματοδότηση, γραφειοκρατικές διαδικασίες, νομικούς και τεχνικούς ελέγχους. Όπως γίνεται κατανοητό είναι δύσκολο για τον οποιονδήποτε να προβεί σε μια τέτοια αγορά χωρίς την βοήθεια κάποιου ειδικού. Ο πιο κατάλληλος σε αυτήν την περίπτωση ειδικός είναι ο νόμιμος κτηματομεσίτης.

Πρώτα από όλα όμως πρέπει να καθορίσουμε τι ανάγκες έχουμε και τι ακίνητο μας τις καλύπτει. Κατόπιν πρέπει να εξετάσουμε ποια περιοχή μας ικανοποιεί και αν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε στις τιμές των ακινήτων εκεί, να μάθουμε το ύψος του στεγαστικού δανείου που μπορεί να μας χορηγηθεί ανάλογα με το εισόδημά μας και μετά να κάνουμε την έρευνα αγοράς και τις επισκέψεις στα ακίνητα που πληρούν τις προϋποθέσεις που έχουμε θέσει. Πολύ χρήσιμος σύμβουλος σε όλες αυτές τις απορίες είναι επίσης ένας έμπειρος κτηματομεσίτης.

Η ανάγκη του ανθρώπου για στέγη είναι αρχέγονη και μια από τις πρώτες ανάγκες που δημιουργήθηκαν μετά από αυτήν της τροφής από αρχής ανθρώπου επί γης.

Προτιμότερο από όλα είναι να ξεκινήσουμε από το οικονομικό, να μάθουμε δηλαδή τι ποσό συνολικά μπορούμε να διαθέσουμε για την αγορά. Αν έχουμε και δικά μας κεφάλαια να διαθέσουμε η εξασφάλιση της χρηματοδότησης είναι σχετικά πιο εύκολη. Όσο λιγότερο ποσοστό μπορούμε να συνεισφέρουμε τόσο πιο δύσκολη είναι η έγκριση και τόσο πιο μεγάλο θα είναι το τελικό επιτόκιο. Υπάρχουν πάρα πολλά προγράμματα χρηματοδότησης και πολλά πιστωτικά ιδρύματα και η σωστή επιλογή προϋποθέτει γνώση του αντικειμένου και συνεχή ενημέρωση. Τα γραφεία μας είναι πιστοποιημένοι συνεργάτες με τα μεγαλύτερα πιστωτικά ιδρύματα της αγοράς και μπορούν να σας προσφέρουν πολύτιμες και συμφέρουσες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες.

Αφού τώρα γνωρίζουμε τι ποσό μπορούμε να διαθέσουμε για την αγορά του ακινήτου μας είμαστε έτοιμοι να αρχίσουμε την αναζήτηση του πιο κατάλληλου για τις ανάγκες μας. Αυτήν την δουλειά μπορούμε να την κάνουμε και μόνοι μας από αγγελίες ή από συστάσεις, δαπανώντας όμως πολύτιμο χρόνο προκειμένου να τα επισκεφθούμε σε διάφορες ημέρες και ώρες και ενδεχομένως να πέσουμε θύματα επιτίδειων. Ένα οργανωμένο και ενημερωμένο μεσιτικό γραφείο μπορεί να μας εξοικονομήσει πολύτιμο χρόνο συγκεντρώνοντας όλα τα ακίνητα της περιοχής που μας ενδιαφέρει, στις τιμές που θέλουμε να κινηθούμε, να τα επισκευθούμε όλα σε μικρό χρονικό διάστημα, και με την πείρα και τις γνώσεις του να μας εξασφαλίσει την καλύτερη δυνατή επιλογή καθώς και την καλύτερη διαπραγμάτευση.

Μετά από αρκετό ψάξιμο και ώριμη σκέψη καταλήγουμε σε ένα ακίνητο που είναι της αρεσκείας μας. Αυτό που πρέπει να κάνουμε κατόπιν είναι να το δεσμεύσουμε ώστε να μην είναι διαθέσιμο σε άλλους ενδιαφερόμενους όσο χρόνο απαιτείτε προκειμένου να κάνουμε τους απαραίτητους ελέγχους νομιμότητας των τίτλων του και τους πιθανούς τεχνικούς ελέγχους. Επίσης χρόνο χρειάζεται και το πιστωτικό ίδρυμα που θα μας χρηματοδοτήσει ώστε να εκτιμήσει και να εγκρίνει το ποσό που ζητάμε για το συγκεκριμένο ακίνητο. Για να το δεσμεύσουμε πρέπει να δώσουμε μια προκαταβολή στον πωλητή συντάσσοντας ταυτόχρονα ένα ιδιωτικό συμφωνητικό (αρραβώνας), το οποίο καλύτερο θα είναι να το συντάξει ο κτηματομεσίτης που μεσολάβησε, στο οποίο θα αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία των συμβαλλομένων και του ακινήτου, η τελική συμφωνηθείσα τιμή, το ύψος της προκαταβολής καθώς και όλοι οι όροι που πιθανόν να έχουμε συμφωνήσει. Απαραιτήτως θα πρέπει να πάρουμε αντίγραφο του συμφωνητικού.

Ο έλεγχος των νομικών εγγράφων διενεργείται από τον δικηγόρο που πρέπει να προσλάβετε και ο οποίος κατόπιν δική σας εντολής θα κάνει λεπτομερή έλεγχο των τίτλων στο οικείο υποθηκοφυλακείο. Αυτή η διαδικασία είναι απαραίτητη για κάθε περίπτωση ακινήτου καθώς υπάρχει πιθανότητα το ακίνητο να είναι βεβαρημένο με υποθήκη, κατασχέσεις ή άλλα νομικά κολλήματα που θα σας αποτρέψουν από την αγορά του. Ο δικηγόρος που προσλάβατε θα πρέπει να παραστεί και στην σύνταξη και υπογραφή των συμβολαίων εφόσον το τίμημα της σύμβασης είναι άνω των 29,347€ για τις περιφέρειες των δικηγορικών Συλλόγων Αθήνας και Πειραιά.

Η επιλογή του συμβολαιογράφου που θα κλιθεί να συντάξει τα συμβόλαια είναι στην διάθεση του αγοραστή. Συνηθίζεται όμως σε περιπτώσεις αγοράς ακινήτου από κατασκευαστική εταιρεία να ορίζεται, κατόπιν συγκατάθεσης του αγοραστή, ο συμβολαιογράφος της εταιρείας, προκειμένου να αποφύγουμε χρονοβόρες διαδικασίες μεταφοράς μεγάλου όγκου φακέλων και εγγράφων από τον έναν συμβολαιογράφο στον άλλον. Η αμοιβή του συμβολαιογράφου ανέρχεται στο 1,2% επί της αναγραφόμενης επί του συμβολαίου αξίας, πλέον χαρτοσήμων, παγίων τελών, εξόδων μετεγγραφής στο υποθηκοφυλακείο (0,475% επί της αξίας συμβολαίου), σύνταξης φορολογικών δηλώσεων και περιλήψεων, αντιγράφων κτλ.

Αν η αγορά γίνεται με στεγαστικό δάνειο και προσημειώνεται το ακίνητο, τότε η χρέωση μετεγγραφής της προσημείωσης στο υποθηκοφυλακείο ανέρχεται από 0,75% - 0,80% επί της αξίας της προσημείωσης. Η δε αξία της προσημείωσης μπορεί να είναι και το 120% της αξίας του δανείου.

Εφόσον έχει μεσολαβήσει κτηματομεσίτης στην διαδικασία ανεύρεσης του ακινήτου που αποκτήσατε, θα πρέπει να δηλωθεί στο συμβόλαιο της αγοραπωλησίας και θα πρέπει να παρίσταται κατά την υπογραφή των συμβολαίων. Η αμοιβή του κτηματομεσίτη ανέρχεται στο 2% επί της πραγματικής τελικής αξίας του ακινήτου και καταβάλλεται αφού έχει οριστικοποιηθεί η υπογραφή των συμβολαίων. Σε περίπτωση που διαπιστώσετε πως ο κτηματομεσίτης δεν λειτουργεί με νόμιμη μεσιτική άδεια δεν έχετε καμμία νομική υποχρέωση να τον πληρώσετε.

Θέλετε να μάθετε περισσότερα;

Ένας εκπρόσωπός μας βρίσκεται πάντα στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε ερώτησή σας! Επικοινωνήστε μαζί μας
Loading...